Menu Zamknij

Kontakt

Ewa Gabryszewska - Prezes Zarządu

+48 516 220 131

Formularz Kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Firmus Kancelaria Powiernicza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677), ul. Cybernetyki 19B, 
kontakt: rodo@firmus.com.pl, przetwarza dane osobowe w celu odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
Przysługuje Tobie prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT
na rzecz Firmus Kancelaria Powiernicza Sp. z o.o.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przesłania odpowiedzi na zapytanie. Masz prawo do żądania od Firmus dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia przesłanie zapytania.